Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de extra ryttare som på order av Karl XII år 1709 skulle sättas upp för varje kompani vid landsregementena. I varje kompani uttogs de sex bästa ryttarna och ställdes på värvad stat. De skulle vara fria från handräckning och kommenderingar, men i stället vara beredda att när som helst rycka ut. I de uttagnas ställe skulle rusthållarna mot erhållande av lega sätta in annan ryttare. Frirytteriet upphörde i och med Karl XII:s död 1718. Friryttare var även en benämning på de tolv ryttare i den 1717 uppsatta livskvadronen som ersatte den under krigen tillintetgjorda livdrabantkåren.

Finsk beskrivning

valioratsastaja*, ylimääräinen ratsumies

Nimitys, jota käytettiin niistä ylimääräisistä (6 kappaletta joka komppaniaa kohden) ratsumiehistä, jotka Kaarle XII vaati ruotuja asettamaan armeijan käyttöön ja joiden tilalle tuli värvätä uudet miehet. Heidän tuli olla parhaita ratsastajia. He olivat vapautettuja työpalvelusta ja komennoista, mutta heidän tuli olla jatkuvasti lähtövalmiina. Järjestelmä lakkautettiin vuonna 1718 kuninkaan kuoltua.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 42.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk