Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhus med friplatser för fattiga. Ett dylikt sjukhus (Libeckska fattiglasarettet) fanns i Gamlakarleby . Det hade grundats med en testamentsdonation av apotekaren Gustaf Libeck och öppnades 1853.

Finsk beskrivning

käyhäinsairaala

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 430.

Andra språk

Dåtida finska vaivaislasaretti

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1853–1887