Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommunalt sjukhus i Gamlakarleby. Inrättningen hette fram till 1887 Libeckska fattiglasarettet. Sjukhuset renoverades och fick en operationssal. Som sjukhusläkare verkade stadens läkare. År 1944 beslutade staden att inrätta en särskild sjukhusläkartjänst.

Finsk beskrivning

Libeckin sairaala (Kokkola)

Källor

Inga källor