Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Barnsbördshus som inrättades i Åbo 1816 för utbildningen av barnmorskor. Verksamheten leddes av en läkare, och den praktiska kunskapen förmedlades av en överbarnmorska. Institutionen hade åtta sängar av vilka fyra var friplatser. År 1833 överflyttades verksamheten till Helsingfors.

Finsk beskrivning

Turun synnytys- ja kätilöoppilaitos

Synnystyslaitos, joka perustettiin Turkuun vuonna 1816 kätilöiden koulutuslaitokseksi. Toimintaa johti lääkäri ja käytännön taitoja opetti ylikätilö. Laitoksessa oli kahdeksan vuodepaikkaa, joista neljä oli ilmaisia eli vapaavuoteita. Vuonna 1833 toiminta siirrettiin Helsinkiin.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Turun synnytys- ja kätilöoppilaitos

Tid