Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gratisplats inklusive mat och vård på sjukhus och kurhus. På varje kurhus och lasarett skulle det finnas ett visst antal friplatser. År 1811 fastslogs att veneriskt sjuka vars fattigdom kunde bestyrkas av pastor, kronofogde, länsman eller borgmästare skulle vårdas kostnadsfritt, medan övriga patienter skulle betala för sin vård och sitt uppehälle. År 1820 skulle vården av veneriska patienter bli kostnadsfri efter två månaders intagning. Personer under 15 år skulle, om de inte hade en betydande förmögenhet, vårdas kostnadsfritt.

Finsk beskrivning

vapaasänkypaikka

Ilmainen ruokailun ja hoidon sisältävä vuodepaikka sairaalassa tai hoitolaitoksessa. Jokaisessa hoitolaitoksessa tuli olla vapaita sänkyjä mm. sukupuolitaudeista kärsiviä köyhiä potilaita varten.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 815, 997.