Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning som i kombination med uttrycken fritt skepp eller ofritt skepp utgör en folkrättslig regel för sjöstridskrafters behandling av handelsfartyg i krig.

Finsk beskrivning

vapaa lasti; rauhanomaisesta maasta tuleva rahtitavara, joka nautti suojaa myös sotaoloissa

Källor

Inga källor