Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmänning som byamännen fritt fick förfoga över (för husbehov), vanligen den skog som låg närmast byn.

Finsk beskrivning

kylän yhteismaa, kylänmaa

Maa, jota kyläläiset saivat käyttää taloustarpeisiin. Usein kyseessä oli kylää lähimpänä sijainnut metsä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 36.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 . http://runeberg.org/lantuppsl/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .