Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Oskiftad skog som nyttjades gemensamt av en by, vanligen som betesmark, en bys allmänningsskog.

Finsk beskrivning

kylänmetsä

kylän yhteisessä käytössä ollut metsä

Källor

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 22–25.

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 42.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 46.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk