Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vanligen om en jordägare som var bosatt en by, stundom även annan jordbrukare i en by eller borgare i viss stad; byålderman.

Finsk beskrivning

kyläläinen; kylänvanhin

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kyläläinen, kylänvanhin