Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattning av de personer som bor i en bygd. Eftersom de svenska byarna var små bestod bygdelaget ofta av flera byar. Begreppet har inte haft någon juridisk eller kameral funktion.

Finsk beskrivning

kyläyhteisö

Källor

Inga källor