Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattning av de personer som bor i en bygd. Eftersom de svenska byarna var små bestod bygdelaget ofta av flera byar. Begreppet har inte haft någon juridisk eller kameral funktion.

Finsk beskrivning

kyläyhteisö

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska asuttu seutu, kyläkunta