Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1797 benämning på medlem i kollegiet vid guvernementsmedicinalförvaltning och chef (rangklass 8–10) för dess kirurgiska avdelning. I Gamla Finland fanns en sådan tjänst 1797–1813 vid guvernementets medicinalförvaltning.

Finsk beskrivning

kuvernementin kirurgi

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 150-152, 154.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.2: 126-127, 483.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Andra serien I 1862 , 102.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 676.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 2003.