Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Guvernementskontoret i Hedvig Eleonoras livgeding. Guvernementskamreraren hade ansvar för uppbörden från fogdarna.

Finsk beskrivning

kuvernementinkamreeri*

kuningatar Hedvig Eleonooran eläkeläänin virkamies

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 235.