Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1708–1775 högsta förvaltnings- och verkställighetsorgan i ett guvernement som lydde under Dirigerande senaten och kollegierna. Guvernementskansliet i Viborgs guvernement verkade 1744–1783 och efterträddes av ståthållarskapsregeringen. Guvernementskansli var under stora ofreden från och med 1717 en benämning på den ryska ockupationsförvaltningens styrelseorgan i Åbo generalguvernement. Under lilla ofreden var guvernementskansli en benämning på den ryska förvaltningens civilkanslier, vilka lydde direkt under generalguvernören och hade hela det ockuperade Finland som förvaltningsområde. Dessa kanslier var två till antalet, ett svenskt och ett ryskt.

Finsk beskrivning

kuvernementinkanslia, kuvernementin hallitus

Venäjällä 1708–1775 ylin hallinnollinen ja toimeenpaneva elin kuvernementissa hallitsevan senaatin ja kollegioiden alaisuudessa. Viipurissa oli kuvernementinkanslia vuosina 1744–1783. Kuvernementinkanslia oli nimitys, jota käytettiin myös vuonna 1717 venäläisen miehityshallinnon johtoelimestä Turussa.

Källor

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Petra Velikago 1910 , 192, 217.

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 43.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 1: 294-297.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 20.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 145-146, 150.

Kuvaja, Christer , Försörjning av en ockupationsarmé : den ryska arméns underhållssystem i Finland 1713-1721 , Åbo: Åbo Akademi 1999 , 195.

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 484.

Lindeqvist, K.O. , Pikku vihan aika Suomessa , Hämeenlinna: Hämeen Sanomain osakeyhtiö 1889 , 30.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 7537.