Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med mitten av 1700-talet postkontor i sådan guvernementsstad där det inte fanns poststyrelse. Till guvernementspostkontorets uppgifter hörde organiseringen av postverksamheten i guvernementet. Guvernementspostkontoren lydde från och med 1783 under de regionala poststyrelserna medan kretspostkontoren var underställda guvernementspostkontoren. Även i Gamla Finland fanns ett guvernementspostkontor.

Finsk beskrivning

kuvernementin postikonttori

Källor

Blomstedt, Yrjö , Vanhan Suomen postimestarit ja ekspeditöörit 1721–1812. Julkaisussa Genos 1954 , 65-66.

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 48: 802.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 1: 298-299, 3: 352-353, 3:353.

Andra språk

Tyska Gouvernements-Post-Comptoir
Ryska gubernskaja počtovaja kontora