Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman med ansvar för organiseringen av och tillsynen över postverksamheten i guvernementet. I Ryssland leddes guvernementspostkontoren från och med 1772 av en guvernementspostmästare. På 1720-talet rangklass 14, i början av 1800-talet rangklass 5–7.

Finsk beskrivning

Kuvernementin postimestari

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 274.

Blomstedt, Yrjö , Vanhan Suomen postimestarit ja ekspeditöörit 1721–1812. Julkaisussa Genos 1954 , 65-66.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 261-262, 5.2: 208-209, 351-352.

Andra språk

Tyska Gouvernement-Postmeister
Ryska Gubernskij počtmeister