Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med början av 1700-talet värdighet och tjänstetitel (rangklass 8 eller högre) för högre militärläkare och även civila läkare som dock inte förutsatte vid utländskt unversitet förvärvad medicine doktors grad. Det fanns olika nivåer av allmänna doktorstjänster, såsom ”äldre doktor” (staršij doktor) och ”ledande doktor” (glavnyj doktor). De ledande läkarna vid guvernementsmedicinalförvaltningarna, det vill säga inspektören, operatören och ackuschören, hade titeln doktor.

Finsk beskrivning

tohtori, lääkäri

Källor

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnich aktov. Putevoditel v četyrëch tomach 1991–1999 , 5.1: 112-113, 302-304.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 676.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .