Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Akademisk avhandling, ursprungligen för magisters- och doktorsgrad; vetenskaplig skrift som utges som specimen för särskilt doktorsgrad. Avhandlingarna avfattades på latin till 1852, vanligen av lärostolens professor.

Finsk beskrivning

tieteellinen väitöskirja, tohtorinväitöskirja

Tieteellinen tutkielma. Alun perin maisterin- ja tohtorintutkintoa varten kirjoitetun ja suullisesti puolustetun tutkielman nimi, myöhemmin nimenomaisesti tohtorinarvoa varten kirjoitettu tutkielma. Kirjoitettiin latinaksi ennen vuotta 1852.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 522. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin dissertatio academica
Dåtida finska tieteellinen väitöskirja