Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utbildningsanstalt grundad den 14 mars 1918 på order av vita arméns överbefälhavare. Reservofficersskolan verkade i Vilppula och från dess första kurs (20.3.1918–28.4.1918) utexaminerades 118 underofficerare. Efter den första kursen bytte skolan namn till Fänriksskolan och placerades i S:t Michel och senare i Helsingfors. Skolan lades ned 1918 efter den andra kursen.

Finsk beskrivning

Päämajan reserviupseerikoulu

Källor

Suomen vapaussota vuonna 1918 6 nid. , Helsinki: Otava 1921–1925 , IV 1923: 192.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Högkvarterets fänriksskola