Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer vid Högkvarteret under andra världskriget, ansvarade för pionjärväsendet.

Finsk beskrivning

Päämajan pioneerikomentaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk