Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning hörande till ekonomisektionen inom skyddskårernas huvudstab. Den hade i uppgift att förse och underhålla vapen, sprängämnen och pionjär- och förbindelsematerial.

Finsk beskrivning

taisteluvälineosasto (suojeluskunnat)

Källor

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 321.