Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Försvarsministeriet samt vid dess föregångare Militieexpeditionen och Krigsministeriet. Avdelningen skötte om anskaffning, reparation och vård av krigsmaterial. Avdelningen bestod av Allmänna byrån, Artilleribyrån, Vapenbyrån, Trängbyrån, Pionerbyrån, Arsenalbyrån (fram till 1922) och Mottagningsbyrån (enbart 1926). Efter 1929 bestod Fälttygmästaravdelningen av Artilleri- och trängbyrån, Vapenbyrån och Granskningsbyrån (från och med 1934 Kontrollbyrån).

Finsk beskrivning

taisteluvälineosasto (sotaministeriö, puolustusministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1924: 37 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 67–68 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 No 500 § 14 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , XI: 1115–1116. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fälttygmästareavdelningen
fälttygsmästardepartementet