Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialarmétrupp i Finland 1794–1798 som bestod av tekniskt utbildat manskap som verkade under Fortifikationens befäl. Kåren hade till uppgift att i krig och fred förrätta fästningsbyggnadsarbeten och att under krig bereda vägen för militärens reträtt genom att iståndsätta vägar och broar. Kåren indrogs 1798.

Finsk beskrivning

vallitusjoukot*, pioneerijoukot

Armeijan erityisosasto vuosina 1794–1798, joka koostui linnoituksen johdon alaisuudessa työskentelevästä teknisesti koulutetusta miehistöstä., jonka tehtävänä oli rauhan ja sodan aikana rakentaa linnoituksia ja sodassa myös teitä ja siltoja peräytyvän armeijan tueksi. Lakkautettiin vuonna 1798.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 640–641. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

pionjärkår