Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär läroanstalt för utbildning av marinbefäl. Den grundades 1923 på Sveaborg och sammanslogs 1930 med Kadettskolans sjöförsvarsavdelning och kustartillerilinjen vid Reservofficersskolan i Fredrikshamn till Sjökrigsskolan.

Finsk beskrivning

Meripuolustuksen kapitulanttikoulu

Källor

Auvinen, Visa , Merisotakoulu 1930-2005 : laivapoikakoulutuksesta korkeakouluopetukseen maailmanperintökohteessa , Helsinki: Merisotakoulun tukisäätiö 2005 .