Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Sjöfartsstyrelsen, vilken ansvarade för sjökort och hamnkartor. Sjökartsavdelningen ersatte det tidigare sjökarteverket som fram till 1930- eller 1940-talet verkat som en enhet vid Sjöfartsstyrelsens lots- och fyravdelning.

Finsk beskrivning

merikarttaosasto

Källor

Inga källor