Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chefsmyndighet för finska lotsväsendet under autonoma tiden, vilken grundades 1850 och organiserades militärt 1857. Överstyrelsen för lots- och fyrväsendet leddes av en lotsdirektör och lydde i ekonomiska ärenden under senatens finansexpedition och i militära ärenden under generalguvernören, från 1888 under Handels- och industriexpeditionen. År 1912 underställdes finska lotsväsendet det ryska marinministeriet och upphörde som ett finskt ämbetsverk. Chefsmyndigheten för lotsväsendet under självständighetstiden utgjordes av Sjöfartsstyrelsen och dess lots- och fyravdelning.

Finsk beskrivning

Luotsi- ja majakkalaitosten ylihallitus

Suomen luotsilaitoksen ylin viranomainen autonomian ajalla, perustettiin vuonna 1850, organisoitiin sotilaallisesti 1857.

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 425.

Andra språk

Dåtida finska Luotsi- ja majakkalaitosten ylihallitus

Synonymer

Överstyrelsen för lots- och båkinrättningen
Överstyrelsen för lots- och fyrinrättningen samt lotsstaten