Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiellt namn på Överstyrelsen för lantmäteriet under den tid som forstväsendet hörde till ämbetsverkets förvaltningsområde (1851–1863).

Finsk beskrivning

Maanmittauksen ja metsänhoitolaitoksen ylihallitus

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 157–158.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 26–27.