Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lotstjänsteman som hade uppsikten över lotsväsendet inom ett visst område (såsom chef för en lotsfördelning). År 1822 verkade fyra lotsuppsyningsmän i Finland, en vid fördelningen i Lovisa, Ekenäs, Åbo och Flisöberg på Åland.

Finsk beskrivning

luotsilaitoksen aluevalvoja

Luotsilaitoksen virkamies, joka valvoi toimintaa tietyllä alueella (esimerkiksi luotsipiirin päällikkönä). 1822 Suomessa oli neljä aluevalvojaa: Loviisassa, Tammisaaressa, Turussa ja Ahvenanmaan Flisöbergissä.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1822 .

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska luotsipäällysmies