Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tolagsavgift som i Jakobstad ingick i båkavgiften. Avgiften erlades lika av alla efter fartygets hela lästetal.

Finsk beskrivning

reimarimaksu*

majakkamaksuun sisältynyt satamamaksu Pietarsaaressa; Maksua perittiin kaikilta aluksilta koko lästiluvun mukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 664.

Andra språk

Inga termer på andra språk