Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som skulle erläggas vid Valborg. Under medeltiden skulle vanligen skatter som hade med ledungen att göra betalas på våren. Enligt Erik av Pommerns skattebok 1413 skulle smör och fläsk av skeppsvisten betalas vid Valborgsmässan.

Finsk beskrivning

valpurinmessuvero*

vero, joka tuli maksaa toukokuun ensimmäisenä päivänä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 456.

Andra språk

Inga termer på andra språk