Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Val av rådmän till en stads råd, vilket gemensamt under en borgmästares ordförandeskap styrde stadens förvaltning. Rådmansval hölls åtta dagar före S:t Valborgs dag. Fogden måste vara närvarande och om enighet inte kunde uppnås, utsåg han ensamt rådmän och borgmästare. Rådmansval förrättades även vid val av bisittare till gruvrätten.

Finsk beskrivning

raatimiehenvaalit

Kaupunginraadissa pormestarin johdolla toimivien raatimiesten vaalit. Vaalit pidettiin kahdeksan päivää ennen Pyhän Valborgin päivää (eli vappupäivää) voudin läsnäollessa. Hänellä oli myös oikeus nimittää raatimiehet ja pormestari, jos vaalit eivät tuottaneet tulosta.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/