Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som vaktar och sköter arkliets hästar under krigståg.

Finsk beskrivning

rehumies*, talliapulainen*

sotaretken aikana asevaraston hevosista vastaava henkilö

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 207.

Andra språk

Inga termer på andra språk