Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Systrar i ett nunnekloster vilka stod utanför konventet. De var direkt underställda abbedissan och arbetade i klostrets hjonagård.

Finsk beskrivning

konventin ulkopuoliset sisaret; luostarin ulkopuolella työskennelleet, mutta abbedissan alaiset nunnat

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk