Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vapenförråd för alla tunga eldvapen med tillhörande ammunition.

Finsk beskrivning

Suuri asevarikko*, raskaan aseistuksen asevarasto

Källor

Hedberg, Jonas , Kungliga finska artilleriregementet , 404 , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1964 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 28 (arkli).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/