Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Större förvaringsställe för krigsförnödenheter av alla slag samt benämning på dockor för nybyggnad och reparation av fartyg. Ibland betecknar termen förvaringsplatsen för gamla militära segertecken, rustningar, vapen m.m.

Finsk beskrivning

asehuone, asevarasto, asevarikko

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk