Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman underordnad överste arklimästaren vid Arkliet. Tjänsten tillkom 1582.

Finsk beskrivning

yliasevarikkokirjuri*

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 32.