Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chefsämbetsman som handhade artilleriet och dess materiel under 1500-talet. Titeln ändrades under 1500-talet till rikstygmästare.

Finsk beskrivning

tykistön ylivarikkomestari*

Tykistövarikon ylihoitaja.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 228, 239.

Hedberg, Jonas , Kungliga finska artilleriregementet , 404 , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1964 , 16.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare