Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovämbete inom Kungl. stallstaten som skapades 1717. Blev 1763 överhovstallmästare???

Finsk beskrivning

ylihovitallimestari, ylitallimestari

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1717–1763?

Synonymer

överste hovstallmästare