Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för hovjägeriet. Titeln började förekomma på 1500-talet. På 1600-talet användes huvudsakligen benämningen hovjägmästare.

Finsk beskrivning

ylijahtimestari, ylimetsänhoitaja

Hovimetsästyvirkakunnan johtaja. Titteli oli käytössä 1500-luvulla, 1600-luvulla käytettiin pääosin hovijahtimestarin/hovimetsänhoitajan nimikettä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 602.