Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På hovets jägeristat tidvis upptagen jägare, i rang över de övriga hovjägarna.

Finsk beskrivning

ylimetsästäjä

Hovissa työskennelleiden metsästäjien ylin jäsen, esiintyy ajoittain virkakunnassa.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 156 (hovstaten 1729).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid