Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På Kungl. stallstaten åtminstone tidvis under 1600–1700-talet upptagen skräddare, som ansvarade för bl.a. de kungliga hästarnas kläden.

Finsk beskrivning

talliräätäli*

Hovitallien räätäli, joka vastasi mm. hevosten vaatetuksesta.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 155 (hovstaten 1729).

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 32.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/