Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman inom Kungl. stallstaten, underställd stallmästaren och hovstallmästaren. Stallskrivaren nämns åtminstone 1697, men saknas i hovkalendrar från slutet av 1700-talet.

Finsk beskrivning

tallikirjuri

Kuninkaallisten tallien alempi virkamies

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 32.