Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet enligt vilken skörden fördelades från bolagssvederna. Yxtalet grundade sig på hur många kvinnor och män som hade deltagit i arbetet från varje hemman. En kvinna motsvarade en man.

Finsk beskrivning

kirvesluku

yksikkö, jonka mukaan yhtiössä toimivien talonpokien sato jaettiin osakkaiden kesken (perustui työssäolleiden henkilöiden lukuun)

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 19.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 26, 71.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska kirvesluku

Se vidare