Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland av monarken utfärdad handling, genom vilken enskilda personer eller samfund, korporationer, ständer etc. tilldelades olika slag av förmåner såsom godsdonationer, rättigheter och privilegier, bl.a. ståndsprivilegier.

Finsk beskrivning

lahjoituskirja

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 11: 714-715.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 24, 27.

Andra språk

Tyska Schenkungsurkunde, Gnadenbrief
Ryska žalovannaja gramota