Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Liten skatt i anslutning till prästskatten som uppbars på 1500-talet i Savolax av fattiga yxmän som inte kunde erlägga några andra avgifter.

Finsk beskrivning

kirvesvero

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XX: 371f.

Andra språk

Inga termer på andra språk