Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning i Savolax på en utarmad bonde som inte förmådde betala full skatt. Den äldsta förklaringen ingick i prästskattelängden från Savolax 1555–1556. Benämningen berodde på att dessa bönder fick sin huvudsakliga näring av svedjebruk och att deras viktigaste arbetsredskap var yxan. I Kexholm var motsvarande benämning ”bobul”.

Finsk beskrivning

kirvesmies, liuskamies

vähävarainen talonpoika; Talonpoika, joka ei kyennyt maksamaan täyttä veroa ja joka sai elantonsa pääosin kirveen kanssa tehtävistä kaskitöistä.

Källor

Karjala-tietokantasäätiö, Mikkeli/S:t Michel. Ordlista som utgår från innehållet i kyrkböcker från det avträdda Karelen.Sanasto, http://www.karjalatk.fi/sanasto.php

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 423.

Andra språk

Dåtida finska liuskamies

Synonymer

kirvesbonde
liuskamies

Se vidare