Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden den avgift som yxmännen männen betalade för rätten att idka svedjebruk i byns skogar. Avgiften förekom i trakter där det hade blivit brist på svedjeskogar.

Finsk beskrivning

maanosuusvero*

kaskeamisooikeudesta keskiajalla maksettu vero

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 104.

Andra språk

Dåtida finska maanpuoli

Se vidare