Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Indelning av åkerjord, svedjemark, ängar och skog i klasser för beräkning av geometriskt tunnland. Indelningen användes i den viborgska skattläggningsmetoden.

Finsk beskrivning

peltojen, niittyjen ja metsien luokittelu

Peltomaan, kaskimaan, niittymaan ja metsien jakaminen eri luokkiin, jotta niiden kokoa ja tuottavuutta voitaisiin arvioida. Menetelmää käytettiin Viipurin alueen verotuksessa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 331.