Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Telegrafstationerna indelades i olika klasser utgående från arbetstid. En klass 1 station höll öppet dygnet runt.

Finsk beskrivning

1. luokan lennätinasema*, ympärivuorokautinen lennätinasema*

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 522 (telegrafstation).

Risberg, Einar , Suomen lennätinlaitoksen historia 1855–1955 , Helsinki: Posti- ja lennätinhallitus 1959 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 211: § 26–27: 487 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/