Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organisation med uppgift att meddela pålitliga uppgifter om handelsfartygs tillstånd (om skrov, maskineri och sjöduglighet). Uppgifterna är grundläggande för fartygets försäkring och befraktning. Klassificeringssällskapen har uppställt detaljerade föreskrifter beträffande nybyggnad, utrustning och maskineri. De kontrollerar också att föreskrifterna följs. Fartyg, som byggs efter reglerna, inregistreras i en viss klass. Registreringen gäller för en viss tid och därefter ska fartyget besiktigas på nytt. De viktigaste klassificeringssällskapen är det engelska Lloyd’s register, det franska Bureau Veritas och det tyska Germanischer Lloyd.

Finsk beskrivning

luokituslaitos

Organisaatio, jonka tehtävänä on välittää luotettavaa tietoa kauppa-alusten rungon ja koneiston kunnosta sekä merikelpoisuudesta. Tietoja käytetään vakuutusten antamisen sekä lastauksen yhteydessä. Tärkeimmät kansainväliset luokituslaitokset ovat Lloyd, Bureau Veritas sekä Germanischer Lloyd.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org