Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på graderingslängd i Viborgs län 1844–1816.

Finsk beskrivning

jyvitysluettelo

luokitusluettelo; Jyvitysluettelon nimitys Viipurin läänissä.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1849) formulär nr 4: 315–317.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 140 (graderingslängd), 182 (klassifikationslängd).

Andra språk

Dåtida finska jyvitysluettelo

Tid